Höga hushållslån är lånad tid

Hushållen belånar sig i allt högre grad. I allt tilltagande takt. För höga lån är lånad tid. Cronquist reflekterar över situationen.