75% av det snittsvensken sparar går till avgifter

I den här artikeln (som i original publicerades på sparplatsen.se) ska jag med ett par exempel visa att 75% av det snittsvensken sparar går till avgifter.

Ja, det är svårt att förstå, men läs vidare!

75% av det snittsvensken sparar går till avgifter Klicka för att Tweeta

Intensiv debatt

Som du säkert noterat pågår en intensiv debatt om finansbranschens avgifter och provisioner. Vi läser dagligen om hur den ena aktören efter den andra tar oskäligt med betalt (läs om Izave). Eller att provisionerna förstör branschen och ställer rådgivarna inför en svår intressekonflikt.

Ofta beskrivs avgifterna i procent och de består av både fasta och rörliga delar. Även om vi alla har på känn att är dyrt, är det svårt för oss konsumenter att förstå vad avgifterna verkligen har för påverkan på sparandet.

Så, därför ska jag med ett par exempel visa på att 75% av det vi sparar går till avgifter.

I en utopisk värld utan avgifter

Låt oss anta att vår snittsvensk, Anders,

  • Sparar 2 000 kronor per månad i 40 år.
  • Har en årlig tillväxt på kapitalet om 3%.

Det ger att de faktiska insättningarna som Anders gör under perioden uppgår till 960 000 kronor. Tack vare tillväxten och den så kallade ränta-på-ränta effekten, ökar Anders sparade kapital med ytterligare 840 000 kronor.

En ökning med drygt 90%, vilket alltså ger ett belopp på 1 800 000 kronor.

utan-avgift

Faktaruta

Fakta 1: I Sverige är snittsparandet 2 000 kronor per månad. I det fall att du har en tjänstepension som följer strukturen för kollektivavtalen (ITP) så motsvarar 2 000 kronor den månatliga premien för bruttolönen 38 500 kronor.

Fakta 2: Tillväxten är självklart omöjlig att förutspå, varför jag väljer att lägga den nära rekommendationen som Konsumentverket ger om en tillväxt på ungefär 2%. Det är inte ovanligt att den här typer av prognoser från mindre nogräknade aktörer grundar sig på tillväxttal runt 6%. Var därför observant på detta när du gör liknande simuleringar på andra webbsidor.

Tillbaka till verkligheten

Vi har redan konstaterat att det inte finns en värld utan avgifter. Låt oss därför addera den dimensionen till exemplet med Anders.

Snittavgiften i Sverige, för förvaltningen av fonderna och försäkringsbolagets avgifter, är 2,15%. (Ofta tillkommer dessutom en årlig fast avgift, men den har jag inte tagit med i nedan beräkning.)

Här brukar de flesta rycka på axlarna och tänka ”jaha, 2,15% är ju inte så mycket”.

Å ena sidan inte, men å andra sidan, vad innebär detta för Anders?

I jämförelse med en avgiftsfri situation, kommer Anders i slutändan endast att ha sparat ihop ett kapital om 1 100 000 kronor. För att vara tydlig, avgifterna på 2,15% har minskat kapitalet med 700 000 kronor.

Nu blir det fler som reagerar, ”oj, 700 000 kronor”.

Oj, 2,15% har minskat kapitalet med 700 000 kronor Klicka för att Tweeta
75-i-avgift_avgifterna-jamforda

Faktaruta

Fakta 3: Snittavgiften för förvaltningen av en fond i Sverige är 1,5%. I den avgiften ingår stora delar av den provision som det är så stor debatt om. Endast en del av avgiften går till de som faktiskt gör jobbet med att förvalta själva fonden. Resten går till rådgivarna.

Fakta 4: Utöver förvaltningsavgiften tillkommer den administrativa kostnaden som försäkringsbolaget i sin tur tar ut. Den är typiskt 0,65%. I det fall där denna avgift sätts till 0%, är det troligt att fonderna (och de inbyggda provisionerna) är dyrare än 1,5%. Var därför uppmärksam på detta!

75% i avgifter för snittsvensken

Låt oss addera ytterligare en räkneövning. Om du delar 700 000 kronor med antalet månader (40*12), ger det ca 1 500 kronor i snittavgift per månad. Sätt det i relation till månadssparandet på 2 000 kronor.

I klartext betyder det att ett sparande om 2 000 kronor i snitt kostar dig 1 500 kronor. En avgift på 75%!

Om du inte skriker rakt ut nu har du förmodligen redan svimmat. Och du ställer dig säkert frågan hur 2,15% bli 75%.

Svaret har att göra med den gängse modell som rådgivningsbranschen bygger sin intjäning på – procent på kapitalet (det samlade sparandet). Ge inte upp, låt mig förklara.

  • Om du har sparat noll kronor och tar 2,15% på kapitalet, är det noll kronor i avgift.
  • Om du har sparat 100 000 kronor och tar 2,15% på kapitalet, är det 2 150 kronor i avgift.
  • Om du har sparat 1 000 000 kronor och tar 2,15% på kapitalet, är det 21 500 kronor i avgift.

I början är alltså inte avbränningen så stor, men efterhand som du sparar ihop ett större belopp kommer ”procent på kapitalet” att ge tillsynes oanade effekter.

Hemläxa

Ovan situation är oacceptabelt. Och notera att det ofta är mycket dyrare än vad mitt exempel visar. En liten ”hemläxa” kan vara att gå igenom ditt eget sparande och se vilka avgiftsnivåer du har.

En rekommendation i sammanhanget är dessutom att du registrerar dig för mitt nyhetsbrev. Jag tänker mig att skicka något matnyttigt med ungefär 4-6 veckors mellanrum.

Recent Posts
Är det möjligt att spara ihop till sin kontantinsats?