Höga hushållslån är lånad tid

Hushållen belånar sig i allt högre grad. I allt tilltagande takt. För höga lån är lånad tid. Cronquist reflekterar över situationen.

Varför Cronquist?

Med insikten om att ”kejsaren inte har några kläder”, är min ambition att de-mystifiera finansindustrin för dig som har en känsla av att allt inte står rätt till.