Är Izave ännu en ockrare?

I SVT:s granskning av fondbranschen, visar det sig att rådgivningstjänsten Izave tagit en femtedel av allt kunderna sparat efter 5 år. Well, kort och gott – Izave är ytterligare en ockrare i raden och borde namnändra till Uloze.

Om du orkar läsa vidare, här är min kommentar till de avgifter som belastar ett sparande hos Izave.

Är Izave ännu en ockrare? Berätta för ditt nätverk

Insättningsavgiften

Först handlar det om en insättningsavgift på 2,5% på belopp under fem miljoner kronor som tas ut med en gång. Detta är en total scam och är en avgift som inte har någon koppling till värdeskapande.

Det finns dock ett undantag, och det är om Izave hjälper till med att flytta kapital från en annan sämre försäkringslösning till en bättre hos Izave. Men 2,5%…honestly! I detta sammanhang ter sig Pensiono med sin 1% i flyttavgift som billiga.

Utöver insättningsavgiften tas ett par ÅRLIGA kapitalavgifter (jmf insättningsavgift) ut.

Rådgivningsavgiften

Rådgivningsavgiften på 1% är relevant eftersom att den är kopplad till Izave:s bidrag i värdekedjan – att ge råd till oss dödliga. Men, det kräver att råden som ges verkligen är till det bättre.

En mer ärlig rådgivningsavgift är om den är fast, t ex 900 SEK/år), och inte som i detta fall rörlig och baserad på kapitalet.

Depåavgiften

Depåavgiften är den kostnad som försäkringsbolaget eller banken tar ut för att sätta upp och administrera ett ”konto”.

Även om Izave är ett så kallat värdepappersbolag, är det troligt att de köper depåtjänsten av någon annan aktör. Oavsett är avgiften 0,5–1% för hög och bör hamna under 0,5%.

Notera att aktörer som Avanza och Nordnet inte tar ut någon depåavgift (de tjänar istället på kick-back från fonderna).

Fondavgifterna

Så till fondavgifterna som i snitt ligger runt 1,5%. Skyhögt, och bör snarare hamna på 0,5% som max.

Fondavgifterna bör hamna på 0,5%, max! Sprid insikten

Om det regnar under semestern kan du ju roa dig med att

  1. Ta reda på avgifterna på dina fonder i din tjänstepension (om du har kollektivavtal är du i detta sammanhang lyckligt lottad).
  2. Logga sedan in på PPM och se vad samma fonder kostar där.
  3. Räkna ut mellanskillnaden, vilken är en ren provision som kommer rådgivaren tillgodo!

Tips från Cronquist

En stark rekommendation är att du ser över de rörliga avgifterna och sänker dessa. Och i bästa fall förhandlar till dig fasta istället för rörliga avgifter.

Målet är en total rörlig avgift på 0,7%…allt inkluderat.

En annan rekommendation är att du registrerar dig för mitt nyhetsbrev. Jag tänker mig att skicka något matnyttigt med ungefär 4-6 veckors mellanrum.

Recent Posts