Varför Cronquist?

Med insikten om att ”kejsaren inte har några kläder”, är min ambition att de-mystifiera finansindustrin för dig som har en känsla av att allt inte står rätt till.

Bättre sent än aldrig

Med mitt engagemang i Sparplatsen har jag för första gången tagit mig tid att fundera över min egen ekonomiska situation. Visst, jag medger att jag nog borde gjort det tidigare, men det har liksom inte funnits något omedelbart behov av att tänka på relativt abstrakta saker som buffert- och pensionssparande.

Än mindre vilken risk jag har kapacitet att ta när jag investerar i min framtid. Men som man säger, bättre sent än aldrig.

Djupdykning

Under resans gång har jag djupdykt i mängder av rapporter och studier, och dessutom frågat runt i mitt närmaste nätverk hur de resonerar.

Ganska snabbt insåg jag att jag långt ifrån är unik vad det gäller mitt låga engagemang i min privatekonomi. Det är till och med så att jag i förhållande till de jag pratat med är engagerad.

Wow!

Stort behov

Det är dessutom tydligt att frågeställningarna runt privatekonomi och sparande är ”icke-diskriminerande” såtillvida att engagemang och kunskap inte har med utbildning och social tillhörighet att göra. Det är i princip lika illa över hela skalan.

Majoriteten vill och fattar att man måste ta tag i situationen, men få vet hur. Och vart man ska börja. Känslan som råder är att man inte har någon överblick. Det är för komplicerat eftersom den privata ekonomin är utspridd.

Det finns alltså ett behov av att de-mystifiera ”allt”.

Varför Cronquist?

Med hjälp av andra sakkunniga kommer jag att hjälpa dig att besvara frågor som rör privatekonomi och sparande.

Registrera dig gärna för mitt nyhetsbrev. Jag tänker mig att skicka något matnyttigt med ungefär 4-6 veckors mellanrum.

Häng med!

Recent Posts